Trepak Floating Capper™ en smart kapsylerare

En ny kapsyleringsmaskin har släppts från Trepak, Floating Capper™.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Utvecklingen av Floating Capper™ är gjord med ny och avancerad teknik. Detta har skapat en maskin som med mycket hög kapacitet kan kapsylera i farten utan att stoppa och riskera produktspill på förpackningarnas utsida.

Floating Capper™ har en kapacitet som överstiger 90 förpackningar i minuten.

Floating Capper™ lagrar information om förpackningens egenskaper i sin mjukvara och kan på så sätt utföra omställning snabbt och automatiskt vid förpackningsbyte.
Att byta kapsyl är också snabbt och enkelt då maskinen innehåller färre formatberoende delar än tidigare.

Floating Capper

Floating Capper™ använder sig av servoteknik för styrning och åtdragning vilket ger användaren möjlighet till övervakning av åtdragningsmoment och inbyggd kapsylnärvarokontroll.

Material- och komponentval i Floating Capper™ innebär att den även kan installeras i Atex-miljö.