En ny Floating Capper™ är på väg till Göteborg

I veckan packades Floating Capper™ på lastbil för att köras till mässan i Göteborg. Där kommer du kunna se den i drift alla dagar i vår monter.

Förpackningarna kapsyleras i farten för att undvika spill och stänk. Maskinen är lätt omställbar och har färre formatberoende delar än tidigare.

Efter mässan skickas maskinen tillbaka till Malmö för de sista testerna och justeringarna innan installation sker hos kund i slutet av året. Vi förbereder redan för att bygga fler av denna innovativa kapsyleringsmaskin. Kanske till ditt företag? Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig med din kapsyleringslösning.