Fyllningslinjer för Kemisk industri

Det finns massor av olika kemiska fyllprodukter, alla med sina specifika krav. Att konstruera en fyllningslinje för kemisk industri kräver både erfarenhet och kunskap. Den kompetensen hittar du hos oss.

Följande är viktigt vid fyllning av kemiska produkter:

  • Det skall vara enkelt att byta fyllprodukt.
  • Produktbyten skall medföra minimala mängder restprodukt.
  • Det skall vara enkelt att byta förpackning.
  • Rengöring mellan produktbyten ska kunna ske både enkelt och automatiskt.
  • ATEX-klassad utrustning krävs för många fyllprodukter.

Projekt: Wilhelmsen Chemicals och Aspen Lantmännen.