Fyllningslinjer för oljeprodukter – Petrokemisk industri

Nyckelbegreppen för fyllning av oljeprodukter är hög tillförlitlighet och produktionskapacitet.

Med våra konstruktioner får du:

  • Garanterat uppfyllda förväntningar på produktivitet, tack vare välgjorda kalkyler och robust konstruktion.
  • Enkla fyllproduktbyten.
  • Minimala mängder restprodukt vid produktbyten.
  • Kompletta linjer, där vi tar det övergripande ansvaret för såväl installation som funktion.
  • Enkelt handhavande via operatörsvänliga touchpaneler med logiskt uppbyggt interface.

Projekt: Statoil Fuel and Retail AB och Scanlube.