Flexibla fyllningslinjer för snabba omställningar

Vi konstruerar flexibla linjer för fyllning av flytande produkter. En linjes flexibilitet handlar om två saker: att snabbt kunna byta förpackning, kapsyl och etikett samt att snabbt kunna byta fyllprodukt. Allt måste dessutom ske på ett både säkert och spårbart sätt.

 

Snabba förpackningsbyten – så gör vi

Vår filosofi är att fyllningsmaskinen består av tre olika delar:
1. Förpackningsmatningen.
2. Det produktnära fyllningssystemet.
3. Systemet som driver fyllarens rörelser.

Mekaniken, elektroniken och programvaran för dessa tre system är framtagna på ett sätt som gör att de är enkla att förändra. Det ger oss ett flexibelt system – delarna kan kombineras på olika sätt för olika sorters fyllningsmaskiner.

Även våra kapsyleringsmaskiner är gjorda för korta omställningstider. De är uppbyggda kring formatsatser som är enkla att byta ut.

 

Snabba fyllproduktsbyten – så gör vi

Snabb, effektiv rengöring är A och O för att få bort restprodukter ur systemet. Därför kan fyllningssystemet kompletteras med disksystem – så kallade CIP-system (Clean In Place-system). Våra egenutvecklade CIP-system ger dig högsta hygieniska standard. Själva fyllningssystemet är konstruerat med så raka rör och släta ytor som möjligt. Det kombineras med ingående hygieniska komponenter. Systemets programvara kan anpassas till varje fyllprodukts egenskaper, såsom viskositet, tålighet och skumningsbenägenhet.

CIP-systemen kan även användas för produkttömning. Själva hårdvaran kombineras med en flexibel programvara, där ett antal parametrar ställs in för respektive fyllprodukt – en enkel jämförelse är de olika programmen i en tvättmaskin.