Skräddarsydda, flexibla lösningar

Vi erbjuder flexibla linjer för fyllning av flytande produkter. Vi erbjuder även kompletta produktionslinjer, där kompletterande kringutrustning ingår.

Flexibilitet erhålls genom att använda receptstyrd omställning i kombination med lätt utbytbara formatdelar, vilket även leder till snabb omställning. Våra lösningar baseras framförallt på tre saker: Vår kunskap, era behov och vår erfarenhetsbank.

Med vårt gedigna produktionskunnande i botten anpassar vi våra lösningar så att de fungerar optimalt i er verksamhet. Vi utgår då från era unika krav och önskemål.
– Varje fyllningslinje blir därför helt enkelt unik!

Den färdiga linjen ska förmodligen klara ett stort spann av produkter och förpackningar, och täcka in både nuvarande och framtida behov.

Ett exempel på specialanpassning:
Speciellt tömningssystem för att vid produktbyten minimera spill – och samtidigt förbättra arbetsmiljön genom att minska personalens exponering för hälsovådliga produkter.

Våra nyckelkompetenser:

Vi har mångårig erfarenhet inom produktion i stora organisationer och av målmedvetet arbete med rationaliseringar och produktionseffektivitet.

På vår avdelning för produktutveckling och konstruktion hittar du maskin-, el- samt automationsingenjörer med sammanlagt över 100 år inom förpackningsbranschen.

Vi tar ett helhetsansvar för lösningen och är väldigt stolta över vår projektprocess. Via gemensamma avstämningar – så kallade designgranskningar – säkerställer vi att alla linjens detaljer uppfyller era krav. Detta leder i sin tur till att såväl installation som idrifttagning blir enklare.

Så jobbar vi

Varje projekt inleds med att vi skapar en noggrann specifikation för hela linjen. Det innebär att all utrustning – både den vi konstruerar från grunden själv och den vi köper in från underleverantörer – är väl specificerad. Vi har ett nära samarbete med våra underleverantörer. Den utrustning de levererar är omsorgsfullt utvärderad så att den passar in i våra koncept.

Beräkningsmodeller

Vi har tagit fram beräkningsmodeller för produktionsutfallet. Det betyder att ni kan lita på att er nya fyllningslinje uppfyller de krav som ställdes vid projektets början.

Leveranssäkerhet

Vi levererar runt 50 maskiner årligen – samtliga enligt överenskomna tidsramar och specifikationer för kvalitet och produktivitet.