Skräddarsydda lösningar för fyllning av flytande produkter

Våra lösningar för fyllning av flytande produkter baseras framförallt på två saker: vår kunskap och vår erfarenhetsbank. Med vårt gedigna produktionskunnande i botten specialanpassar vi lösningar så att de fungerar optimalt i din verksamhet. Varje fyllningslinje är helt enkelt unik – den är anpassad dels till själva fyllprodukten och dels till förpackningarna, kapsylerna och etiketterna.

Några av våra nyckelkompetenser

  • Vi har mångårig erfarenhet inom produktion i stora organisationer och av målmedvetet arbete med rationaliseringar och produktionseffektivitet.
  • På vår avdelning för produktutveckling och konstruktion hittar du maskin-, el- samt automationsingenjörer med sammanlagt över 100 år inom förpackningsbranschen.
  • Vi tar ett helhetsansvar för lösningen och är väldigt stolta över vår projektprocess. Via gemensamma avstämningar – så kallade designgranskningar – säkerställer vi att alla linjens detaljer uppfyller dina krav. Detta leder i sin tur till att såväl installation och idrifttagning blir enklare.
  • Vi levererar runt 50 maskiner årligen – samtliga enligt överenskomna tidsramar och specifikationer för kvalitet och produktivitet. Detta bevisas via tester under framtagningsprocessen, vilket leder till nöjda kunder

 

Vi konstruerar för dina behov
Våra kunskapsbaserade lösningar utgår från dina behov. Ett exempel på våra specialanpassningar:

  • Speciella tömningssystem för att vid produktbyten minimera spill – och samtidigt förbättra arbetsmiljön genom att minska personalens exponering för hälsovådliga produkter.

 

Beräkningsmodeller
Vi har tagit fram beräkningsmodeller för produktionsutfallet. Det betyder att du kan lita på att din nya linje uppfyller de krav som ställdes vid projektets början.