Kompletta fyllningslinjer av flytande produkter

Kompletta produktionslinjer för fyllning av flytande produkter är vår specialitet. Vi har lång erfarenhet av att konstruera välkoordinerade och samordnade fyllningslinjer.

Varje projekt inleds med att vi skapar en noggrann specifikation för hela linjen. Det innebär att all utrustning – både den vi konstruerar från grunden själv och den vi köper in från underleverantörer – är väl specificerad. Vi har ett nära samarbete med våra underleverantörer. Den utrustning de levererar är omsorgsfullt utvärderad så att den passar in i våra koncept. Underhåll och service av externt inköpt utrustning sköts givetvis av oss på Trepak.

Så jobbar vi
Vår projektprocess är din garanti för ett lyckat slutresultat. Via gemensamma avstämningar – så kallade designgranskningar – säkerställer vi att alla linjens detaljer uppfyller dina krav. Detta leder i sin tur till att såväl installation som driftsättning blir enklare. Vi levererar runt 50 maskiner årligen – samtliga enligt överenskomna tidsramar och specifikationer för kvalitet och produktivitet.

Beräkningsmodeller
Vi har tagit fram beräkningsmodeller för produktionsutfallet. Det betyder att du kan lita på att din nya fyllningslinje uppfyller de krav som ställdes vid projektets början.