Nyanställning

I september gick vår ekonomichef Britt i pension efter att ha varit hos oss i 28 år. Vi har anställt Åsa Nilsson att ersätta henne. Åsa har drygt 20 års erfarenhet av ekonomi och redovisningsarbete inom ett flertal branscher. Åsa började hos oss i augusti.

Nyförsäljning

Under sommaren sålde vi en maskin till ett stort skandinaviskt livsmedelsföretag. Kunden behövde en specialanpassad lockpåtryckare för att applicera plastlock på glasförpackningar. Kunden ställde höga krav på maskinen. Förpackningen är känslig, utrymmet begränsat och leveranstiden snäv.

Tack vare vår gedigna bas och erfarenhet kunde vi uppfylla alla viktiga punkter i kundens kravspecifikation och sy ihop en lösning på kort tid för att leverera maskinen redan i höst. Lösningen bygger på välbeprövad teknik som vi vet fungerar och som uppfyller kundens behov.