Företaget EcoVadis utför värdering och betygssättning av företags och organisationers hållbarhetsarbete och har gett Trepak silvermedalj i sin 2022-värdering.

EcoVadis betygssätter i fyra huvudkategorier, miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik och upphandling. Tillsammans ger det en indikation på hur ett företag uppfyller sitt samhälls- och hållbarhetsansvar (Corporate Social Reponsibility CSR).

EcoVadis Ratings, är hörnstenen i över 750 hållbara upphandlingsprogram inom globala värdekedjor och har testats på över 90 000+ företag i 200+ industrier och 160+ länder.