Komplett fyllningslinje

Kompletta produktionslinjer för fyllning av flytande produkter är vår specialitet. Vi har lång erfarenhet av att konstruera välkoordinerade och flexibla fyllningslinjer.

Varje projekt inleds med att vi skapar en noggrann specifikation för hela linjen. Det innebär att all utrustning – både den vi konstruerar från grunden själv och den vi köper in från underleverantörer – är väl specificerad. Vi har ett nära samarbete med våra underleverantörer. Den utrustning de levererar är omsorgsfullt utvärderad så att den passar in i våra koncept.

Så jobbar vi

Vår projektprocess är din garanti för ett lyckat slutresultat. Via gemensamma avstämningar – så kallade designgranskningar – säkerställer vi att alla linjens detaljer uppfyller dina krav. Detta leder i sin tur till att såväl installation som idrifttagning blir enklare. Vi levererar runt 50 maskiner årligen – samtliga enligt överenskomna tidsramar och specifikationer för kvalitet och produktivitet.

Beräkningsmodeller

Vi har tagit fram beräkningsmodeller för produktionsutfallet. Det betyder att du kan lita på att din nya linje uppfyller de krav som ställdes vid projektets början.

Leveranssäkerhet

Trepak levererar alltid i tid. Vi jobbar med en tydlig och väl strukturerad tidplan som tas fram i samråd med kunden för att möta alla utmaningar.

Vi erbjuder också:

Kontrollsystem
För att driftssäkra ditt fyllningssystem har vi kontrollsystem för:

 • Fyllningsvikten, checkvåg med rejekt
 • Kapsyleringen, Sensomat med rejekt
 • Etiketteringen, närvarokontroll med rejekt
 • Text- och EAN-kontroll på etikett med rejekt

 

Komplementmaskiner
Din linje kan kompletteras med maskiner från några av Europas mest välrenommerade leverantörer. De är alla noggrant utvärderade och validerade så att de passar in i vårt koncept.

Exempel på de komplementmaskiner som förekommer i våra fyllningslinjer:

 • Påmatning
  • Flaskresare
  • Påmatningsbord/Rundmatning
  • Depalletering
  • Robot-lösningar
 • Banor
 • Induktionssvets
 • Märkning
  • Etikettering
  • Bläckstråle
  • Lådetikett
 • Packning
  • Sänkpackning med lådresare
  • WrapAround
  • Krympfilm
  • Palletering
  • Sträckfilmare

 

Vill du veta mer? Kontakta sales@trepak.se.