Floating Capper® – kapsylering i farten

Innovativ, följsam och framtidssäker är egenskaperna som beskriver Floating Capper® bäst. Det är kapsyleringsmomentet under rörelse som gett maskinen namnet Floating som flyter med under kapsyleringen. Floating Capper® är en kapsyleringsmaskin med hög kapacitet, upp till 130 förpackningar i minuten. Maskinen finns i två utföranden med antingen 2 eller 3 kapsyleringshuvuden.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

Flexibel

Klarar de flesta kapsyler och förpackningar

Floating Capper® kan kapsylera på många olika banhöjder/bredder och storlekar på förpackningar/kapsyler. Allt från små 50-ml-flaskor upp till 10-liters-dunkar med små och stora kapsyler. Klarar även av att hantera både färgade och transparenta glas- och plastförpackningar.
Läs mer i databladet.

 

 

 

 

 

 

Servicevänlig

Enkel och snabb åtkomst till alla maskindelar

Vid framtida service och underhåll av maskinen sitter alla delar lättillgängliga i den öppna konstruktionen.

 

 

 

 

 

Omställning mellan olika förpackningar

En knapptryckning bort

Vid byte av förpackning krävs inga formatdelar. I maskinen lagras information om förpackningens dimensioner i sin mjukvara och utför omställning snabbt och automatiskt mellan olika förpackningar.

 

 

 

 

 

Omställning mellan olika kapsyler

Enkelt byte av formatdelar

Kapsylformatdelarna konstrueras så de är av ”plug-and-play”-karaktär för att få enkla och snabba omställningar mellan olika kapsyltyper.

 

 

 

 

 

Operatörspanel

Tillåter operatören att arbeta enkelt och effektivt med maskinen

Trepaks touchpanel är mycket tydlig och pedagogisk i sitt utformande för att underlätta för alla användare när det gäller både den dagliga driften och t ex uppläggningen av nya parametrar i ett recept.

 

 

 

 

 

Sorteringstrumma till en Floating CapperSorteringstrumma

Ser till att alla kapsyler blir sorterade

Två blåsmunstycken blåser bort kapsyler som ligger felvända i sorterarfacken. Detta gör att alla kapsyler som kommer ut från trumman är orienterade på samma håll.

 

 

 

 

 

Upphämtning av kapsyler för att kapsylera i fartenKapsylavdragare

Serverar kapsylerna optimalt till griparna

Varje sorterad kapsyl ligger i kö för att hämtas av kapsylavdragaren och är redo att plockas upp griparna. Vid nästa kapsyleringscykel upprepas momentet under kapsyleringen.

 

 

 

 

 

Vy över kapsyleringsmotorerna i en Floating CapperKapsyleringsmotor

Robust och repeterbar servokapsylering

När griparen fått kapsylen levererad av kapsylavdragaren åker kapsyleringsenheten ifatt förpackningen och skruvar eller trycker på kapsylen. I detta moment finns en kontroll på skruvkapsyleringen och kapsylens höjdläge. I den robusta kapsyleringsmotorn finns inga slitdelar.

 

 

 

 

 

Gripare med kapsyl kör ifatt förpackning för att kapsylera i farten utan att stannaKapsylkontroll

Släpper ej ut några förpackningar utan kapsyl

Förpackningar som ej blivit korrekt kapsylerade kommer att pausa maskinen. Det finns även möjlighet att komplettera med en utsortering för att inte få några produktionsstopp.

 

 

 

 

 

 

Triggerdragning

Undvik slitsamma operatörsmoment

Triggermodulen stannar varje förpackning för att dra åt den redan istoppade triggern/pumpen. Kapsyleringsmotorn drar med samma justerbara kraft varje kapsylering.

 

 

 

 

 

Maskinorientering finns i två olika utföranden med inmatning från antingen vänster eller höger. Layoutritning finns för nerladdning och bilder som visar olika alternativ kan du se i databladet.

Floating Capper® lämpar sig väl för installation i många industrier, t ex livsmedel, kemi, olja, läkemedel och ATEX-miljöer.