• Statoil Fuel and Retail AB

  Vi fick i uppdrag av Statoil att titta på hur befintliga fyllningslinjer var lämpliga för Statoils framtida sortiment.
  Läs mer
 • Lantmännen Aspen AB

  Vi levererade en kundanpassad fyllningslinje för ATEX-produkten alkylatbränsle.
  Läs mer
 • Wilhelmsen Chemicals

  Vi levererade sex kundanpassade fyllningslinjer. Fem av dem var för etanolbaserade produkter.
  Läs mer