Lantmännen Aspen AB

Vi har levererat en kundanpassad fyllningslinje för alkylatbränsle till Lantmännen Aspen AB. Alkylatbränsle är en ATEX-produkt med mycket höga krav, inklusive krav på ATEX-godkända maskiner.

Det krävs speciell kompetens att utforma en linje för denna fyllprodukt eftersom dess kemiska uppbyggnad är unik. Generering av stora mängder gas ställer höga krav på utrustningen. Kompetensen utgörs av kunnandet att definiera krav på ventilationssystemet för att därmed eliminera gasen i ATEX-zonen, och därefter konstruera en maskin som inte har några tändkällor. Detta uppnås genom att välja rätt utformning med rätt material.

Linjen innehåller förutom fyllaren, kapsyleraren och etiketteraren anpassningar till Aspens materialhanteringssystem i linjens båda ändar. Inmatningen består av en robotiserad depallettering av förpackningarna. Utmatningen består av hissar och transportbanor till en pallningsstation.

Vi på Trepak har samordnat hela linjen för att få en bra funktion hela vägen.

 

Birger Agnetun, Projektansvarig Lantmännen Aspen AB
”Trepak var den första leverantören vi träffade som har kunskapen om hur man tar fram en linje för Alkylatbränsle, ATEX-anpassad. Vår tidigare leverantör hade inte kompetensen att ta fram en robust linje för ATEX-miljö. Efter leveransen av linjen har Trepak även uppdaterat en tidigare linje till en robustare ATEX-linje.

Trepaks sätt att arbeta i projekt har gjort att detta projekt blivit lyckat. Möten under projektet – de så kallade ”design-granskningarna” – gjorde frågeställningarna transparenta så att Aspens organisation kunde påverka dessa på ett tidigt stadium. Utbildningen av Aspens personal var baserade på framtagna manualer för hela linjen.

Outputen av produktion uppfyller mer än väl det som utlovades i avtalet.”