Inpac

Trepak har levererat en kapsyleringsmaskin, Pacing Capper™, till Inpac i Lund. Den nya maskinen ersätter en äldre lockappliceringsmaskin. Syftet var att öka driftsäkerheten och produktionskapaciteten. Vissa format som tidigare kördes manuellt kan nu inkluderas i maskinen, vilket har förstärkt Inpacs arbetsmiljö. De är väldigt nöjda med sin nya Pacing Capper™.

Utöver Pacing Capper™ har Trepak även levererat elevator, formatdelar och banor. Banorna sitter mellan den nya kapsyleringsmaskinen och Inpacs befintliga fyllningsmaskin. Vid installationen utförde Trepak nödvändiga anpassningar på annan utrustning, som inte är levererad från Trepak. Installationen gick väldigt smidigt tack vare tydlig kommunikation mellan Trepak och kunden. Den geografiska närheten till Inpac förenklade också informationsutbytet och bidrog till att vi kunde leverera den bästa lösningen för Inpac.

Pacing Capper™ står i en livsmedelslinje och kapsylerar burkar fyllda med olika typer av kosttillskottstabletter. Kapsyleringsmaskinen är utrustad med formatdelar för att hantera 19 olika kapsyler.

 

Alexander Wahldén, Engineering / Maintenance Manager, Inpac
”Processen med Trepak var verkligen proffsig. Från informationsinsamling till färdigt koncept upplevdes väldigt gediget och kompetent. Redan vid första testerna levererade utrustningen helt på den nivå som vi önskade och hela installationen fungerade väldigt väl. Sedan installationen har vår kapacitet på linjen där utrustningen installerades ökat markant och kvalitén ut är väsentligt mycket bättre.”