O. Kavli Älvsjö

Trepak har levererat en kapsyleringsmaskin, Floating Capper®, till O. Kavli i Älvsjö. Kunden skulle lansera ett nytt sortiment och var i behov av en maskin med Floating Capper®s kapacitet. Vid orderläggning var omfattningen inte helt specificerad och blev inte klar förrän halvvägs in i projektet. Tack vare stor flexibilitet från både Trepaks och O. Kavlis sida så kunde vi gemensamt navigera framåt i projektet.

Maskinen installerades i en befintlig linje där utrymmet var mycket begränsat. Maskinen var tvungen att stå i ett rum med högre hygiennivå. Kunden beställde även en induktionssvets från Trepak som skulle få plats. För att klara av detta gjorde Trepak en anpassning av Floating Capper®, vilket innebär att den skjutdörr som är standard ersattes med en öppningsbar dörr. Utöver det finns en separat bana till induktionssvetsen där banövergången sker i Floating Capper®s sidoband. Floating Capper® står i en livsmedelslinje och kapsylerar bland annat squeeze-flaskor.

 

Johan Forsmark, Undershållschef O. Kavli Älvsjö
”Samarbetet med Trepak var verkligen proffsigt. Bra leveranser när det gäller support, ombyggnad, reservdelar. Svarar alltid och återkopplar snabbt vid frågor.”