Wilhelmsen Chemicals AS

Trepak har levererat sex stycken kundanpassade fyllningslinjer. Fem av dem är för etanolbaserade produkter, vilka kräver ATEX-godkända maskiner i enlighet med EUs utrustningsdirektiv eftersom dessa produkter genererar stora mängder gas.

Det krävs speciell kompetens att utforma en linje för denna fyllprodukt, vilket ställer höga krav på utrustningen. Kompetensen utgörs bland annat av kunnandet att definiera krav på ventilationssystemet för att därmed eliminera gasen i ATEX-zonen och därefter konstruera en maskin som inte har några tändkällor genom att välja rätt utformning med rätt material.

Linjerna innehåller förutom fyllaren, kapsyleraren och etiketteraren även checkvåg med rejekt, kapsylkontroll med rejekt, påmatningsbord och anpassade conveyors.

Linjerna är utformade för att köra olika förpackningar, från 0,2 liter till 25 liter. I förpackningarna fylls en mängd olika produkter – både alkohol-relaterade och andra typer av produkter. Trepak har levererat nyckelfärdiga linjer till fabriken söder om Tönsberg.

 

Rune Kristiansen, Fabrikschef Wilhelmsen Chemicals AS
”Trepak var en av de första leverantörerna vi träffade som har kunskapen hur man tar fram en linje för fylla alkoholbaserad vätska, ATEX-anpassad. Genom åren har vi lärt känna Trepaks sätt att utveckla maskinerna och för ett antal år sedan körde vi ett gemensamt projekt där tekniken med tvärmatade förpackningar genom fyllaren växte fram. Där utnyttjade Trepak sin breda kompetens i utvecklingsavdelningen tillsammans med Wilhelmsens produktionserfarenheter.

Trepaks sätt att arbeta i projekt har även visat sig vara effektiva. Avstämningsmöten under projekten så kallade ”design-granskningarna” gjorde frågeställningarna transparenta så att Wilhelmsens organisation kunde påverka dessa på ett tidigt stadium. Även installationerna av linjerna har fungerat bra där våra båda organisationer fungerar bra tillsammans.

Outputen av produktion uppfyller mer än väl det som utlovades i avtalen från Trepak. Vi lyckas alltid få ut mer än vad utlovats.”