Utbildning

Din nya maskin är på plats och det är dags för din personal att hantera den. Med utbildning av din personal på plats ser vi till att uppstarten blir så smidig som möjligt.

Utbildning av operatörer och servicepersonal ingår som en del av vårt erbjudande när du köper installation av maskin eller linje av oss. Utbildningen utförs av erfaren personal i samband med installation och idrifttagning.

Vi är också stolta över våra manualer. Genom att lämna efter oss ett gediget, pedagogiskt material minimerar vi onödiga servicekostnader. Manualerna är även mycket användbara då ny personal ska introduceras.

Vid behov besöker vi er gärna för att fräscha upp era kunskaper på en maskin eller maskinlina. Kontakta oss här: info@trepak.se