CIP-system till fyllningsmaskin

Alla fyllningsmaskiner från Trepak är utrustade med ett produkttömningssystem som standard. CIP-systemet (Clean-In-Place system) är en snabb och effektiv rengöringsmetod som syftar till att avlägsna restprodukter från systemet.

Uppnå maximal hygienstandard med ett CIP-system

Vårt CIP-system bidrar till högsta möjliga hygieniska standard. Det faktiska fyllningssystemet är designat kompakt och dränerbart. Alla ytor har en hög finish. CIP-systemet är kombinerat med hygieniska komponenter.

De unika recepten kan anpassas till de specifika egenskaperna hos olika fyllningsprodukter, så som viskositet, motståndskraft och skumningstendens. Den faktiska hårdvaran kombineras med en flexibel mjukvara där ett antal parametrar är fastställda för varje fyllningsprodukt – en enkel jämförelse är de olika programmen i en tvättmaskin.

Vill du veta mer om CIP-system?

Om du vill veta mer om CIP-systemet eller vad vi kan göra för dig, tveka inte att kontakta oss och låt oss veta vilka behov du har. Du kan kontakta oss här: sales@trepak.se