CIP-system

CIP-systemet (Clean-In-Place system) är en snabb och effektiv rengöringsmetod som syftar till att avlägsna restprodukter från systemet. Fyllningssystemet är utrustat med CIP-systemet.

Uppnå maximal hygienstandard med ett CIP-system

Vårt patentskyddade CIP-system bidrar till högsta möjliga hygieniska standard. Det faktiska fyllningssystemet är designat med ett rakt rör och så mjuka ytor som möjligt. CIP-systemet är kombinerat med riktigt hygieniska komponenter. Systemmjukvaran kan anpassas till de specifika egenskaperna hos de olika fyllningsprodukterna, så som viskositet, motståndskraft och skumningstendens. Ett CIP-system kan också användas för att tömma produkterna. Den faktiska hårdvaran kombineras med en flexibel mjukvara där ett antal parametrar är fastställda för varje fyllningsprodukt – en enkel jämförelse är de olika programmen i en tvättmaskin.

Vill du veta mer om CIP-system?

Om du vill veta mer om CIP-systemet eller vad vi kan göra för dig, tveka inte att kontakta oss och låt oss veta vilka behov du har. Du kan kontakta oss här: sales@trepak.se