Statoil Fuel and Retail AB

Vi fick i uppdrag av Statoil att titta på hur befintliga fyllningslinjer var lämpliga för Statoils framtida sortiment.

Vi tog då fram ett förslag på vilka fyllningslinjer som var lämpliga att arbeta vidare med för att uppfylla Statoils långsiktiga plan. Utredningen omfattade de maskiner som fanns dels i Nynäshamns-fabriken och dels i Fagerstrands-fabriken söder om Oslo. Därefter redovisade vi vilka kostnader som förelåg, dels för att modernisera maskinerna och flytta dem från Fagerstrand till Nynäshamn, och dels motsvarande kostnader för att modernisera maskinerna och istället flytta dem från Nynäshamn till Fagerstrand.

Baserat på kostnadsberäkningarna fattade Statoil sitt strategiska beslut: att flytta till Nynäshamn och avveckla Fagerstrandfabriken.

Därefter fick vi uppdraget att rationalisera befintliga linjer i Nynäshamn. När detta var utfört fick vi även uppdraget att rationalisera och flytta linjer från Fagerstrand till Nynäshamn.

När detta uppdrag var uppfört och förväntade utfall var uppfyllda erhöll vi uppdraget att förändra en linje till ett nytt sortiment. Detta innebär en helt ny fyllningsmaskin som klarar att fylla både hög- och lågviskösa produkter med hög fyllnoggrannhet. Dessutom har fyllaren ett unikt produktbytessystem för att minimera stilleståndstiden och mängden restprodukter vid produktbyten.

 

Håkan Palm, Fabrikschef Nynäshamn
”Trepak har ett antal unikheter som vi inte upplevt att andra leverantörer har. Trepaks organisation har ett gediget produktionskunnande vilket innebär att de förstår oss producenter på ett bra sätt. Vidare har Trepak en bra projektorganisation som innebär att de klarar av att leverera sina projekt i tid genom att fokusera på avvikelserna i projekten. Jag uppskattar att arbeta med Trepaks organisation.”