Statoil Fuel and Retail AB

Vi fick i uppdrag av Statoil att titta på hur befintliga fyllningslinjer var lämpliga för Statoils framtida sortiment.

Vi tog fram ett förslag på vilka fyllningslinjer som var lämpliga att arbeta vidare med för att uppfylla Statoils långsiktiga plan. Utredningen omfattade maskiner som fanns både i Nynäshamnsfabriken söder om Stockholm och i Fagerstrandsfabriken söder om Oslo. Därefter redovisade vi vilka kostnader som förelåg för att modernisera samtliga maskiner och att flytta dem, antingen från Fagerstrand till Nynäshamn, eller från Nynäshamn till Fagerstrand.

Baserat på kostnadsberäkningarna fattade Statoil ett strategiskt beslut att flytta till Nynäshamn och att avveckla Fagerstrandsfabriken.

Därefter fick vi uppdraget att rationalisera befintliga linjer i Nynäshamn. När detta var utfört fick vi ett nytt uppdrag; att rationalisera och flytta linjerna från Fagerstrand till Nynäshamn.

När även detta uppdrag var uppfört och förväntade utfall var uppfyllda, fick vi ännu ett uppdrag; att förändra en fyllningslinje för att passa ett helt nytt produktsortiment. Detta innebar en helt ny fyllningsmaskin för att klara av att fylla både hög- och lågviskösa produkter med hög fyllnoggrannhet. Dessutom fick den nya fyllaren ett unikt produktbytessystem för att minimera stilleståndstiden och mängden restprodukter vid produktbyten.

 

Håkan Palm, Fabrikschef Nynäshamn
”Trepak har ett antal unikheter som vi inte upplevt att andra leverantörer har. Trepaks organisation har ett gediget produktionskunnande vilket innebär att de förstår oss producenter på ett bra sätt. Vidare har Trepak en bra projektorganisation som innebär att de klarar av att leverera sina projekt i tid genom att fokusera på avvikelserna i projekten. Jag uppskattar att arbeta med Trepaks organisation.”