ATEX guidelines & standarder för övergripande säkerhetskrav

ATEX (Atmosphere Explosive) är ett antal europeiska direktiv som ämnar få till stånd övergripande säkerhetskrav för utrustning som används i explosiva miljöer. Sedan 1995 har vi genomfört mer än 20 installationer och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med fyllningsprodukter som går i linje med ATEX guidelines.

ATEX guidelines ställer särskilt höga krav på hur vi planerar och implementerar vår maskindesign. Explosionsrisken kommer sig dels av gasen som fyllningsprodukterna avger, dels från olika typer av antändningskällor som kan uppkomma i en kapsylerings- och fyllningsmaskin.

Marknadsledande ATEX-expertis

Initialt arbetar vi tillsammans med er för att gå igenom hur du ska förhålla dig till riktlinjerna med hänsyn till var maskinen är placerad. Vi bistår dig med allt från ventilationskalkyleringar och riskanalyser till materialval. För kunderna innebär detta en grundlig genomgång som minimerar risken för eventuella förseningar och tillkommande avgifter i ett senare skede. Vi erbjuder dig också tydliga och detaljerade instruktioner i manualerna som beskriver hur maskinerna ska skötas för att uppfylla ATEX guidelines och direktiv.

 

Ventilation
Ventilationens dimensionering och design föregås av accepterade kalkyleringsmodeller, våra erfarenheter av liknande fyllningsprodukter och praktiska tester av våra nuvarande fyllningsprodukter.

 

Eliminering av tändkällor
Antändningskällor elimineras genom en utvecklad teknik, väl utvalda material och stringent utformade kontrollsystem.