ATEX – brandfarliga fyllningsprodukter

Vad är ATEX?

ATEX (Atmosphere Explosive) är två olika EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosiv atmosfär. Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas.

Vi har genomfört flertalet installationer och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med fyllningsprodukter som går i linje med ATEX-direktiven. I direktiven ställs särskilda krav på maskindesign och kundens fabrik.

Marknadsledande ATEX-expertis

Initialt arbetar vi tillsammans med er för att gå igenom hur ni ska förhålla er till riktlinjerna med hänsyn till var maskinerna placeras. Vi bistår dig med allt från ventilationskalkyleringar och riskanalyser till materialval. För kunderna innebär detta en grundlig genomgång som minimerar risken för eventuella förseningar och tillkommande avgifter i ett senare skede. Vi erbjuder dig också tydliga och detaljerade instruktioner i manualerna som beskriver hur maskinerna ska skötas för att uppfylla ATEX-direktiven.

Ventilation

Ventilationens dimensionering och design föregås av accepterade kalkyleringsmodeller, våra erfarenheter av liknande fyllningsprodukter och praktiska tester av våra nuvarande fyllningsprodukter.

Vill ni veta mer om ATEX guidelines och standarder?

Om ni vill veta mer om hur vi jobbar med guidelines och standarder för ATEX, kontakta oss här: sales@trepak.se