Herdins

Trepak har levererat en kapsyleringsmaskin, Floating Capper®, till Herdins Färgverk i Falun.

Maskinen installerades i en linje där en befintlig kapsyleringsmaskin av äldre slag stod. Den gamla modellen kunde endast hantera en begränsad del av kundens sortiment, vilket medförde att vissa förslutningar fick hanteras helt manuellt.

Kunden tog beslutet att den nya maskinen skulle klara av allt som kördes i linjen och så blev det. Floating Capper® hanterar i detta fall skruv- och tryckkapsyler helt automatiskt och innanför skalet sitter även en trigger-modul som möjliggör åtdragning av förisatta trigger-spraypumpar.

Sortimentet sträcker sig från små 100-ml-flaskor upp till 5-liters-dunkar och totalt finns det cirka 20 olika förslutningar. Det breda spektrumet av förpackningar och kapsyler har varit utmanade men har summerats i en maskin som är rustad för framtiden.

Floating Capper® är installerad i kemilinje där även ATEX-produkter produceras. Förutom kapsyleringsmaskinen har även en bana och ett par överföringsband levererats för att få en smidig och väl fungerande lösning.