SalatMestern

Trepak har levererat en kapsyleringsmaskin, Floating Capper®, till SalatMestern i Gressvik.

När SalatMestern planerade en expansion av sortimentet så var en ny kapsyleringsmaskin ett måste. Kunden beslutade att en Floating Capper® var det bästa valet, vilket även var vår rekommendation. För att skapa trygghet i affären för kunden ordnades ett referenskundsbesök hos en kund med samma maskinmodell.

Floating Capper® installerades i en linje med en befintlig monoblock fyllare/kapsylerare. Kapsyleringsdelen hade en del begränsningar och bland annat kunde den bara hantera tryckkapsyler. Efter installationen av Floating Capper® kan linjen nu köra ett större sortiment än tidigare. Maskinen applicerar skruvkapsyler, tryckkapsyler samt lite mer komplexa pipkapsyler.

Floating Capper® står i en livsmedelslinje för flaskor fyllda med olika flytande livsmedel. Förutom kapsyleringsmaskinen har även en bana levererats och tillsammans med kunden har nödvändiga anpassningar utförts i linjen för optimal produktion.