Om oss

Vår säljorganisation arbetar över hela Skandinavien. Vi är marknadsledande i Sverige, Danmark och Norge.

Våra lösningar är alltid anpassade efter varje kunds specifika behov. Montering, service och underhåll sker genom företagets egna tekniker. Via partners installerar företaget även maskiner på andra håll i Europa. En stor kund är Tetra Pak, där vi utvecklat och levererat kapsyleringsenheter för några av deras senaste förpackningsprodukter.

 

 

Så arbetar vi

Innan projektstart ger vi dig underlagen du behöver: databeräkningar, budgetofferter, totalofferter och totalavtal.

Vi åtar oss alltid att göra en layout över den planerade produktionslinjen – ett ovärderligt hjälpmedel och underlag för säkra kalkyler i samband med anbudsdiskussioner. Efter beställning, men före inköp, av aktuella maskin- och komponentdetaljer sker tillsammans med dig som kund en designgranskning av ritningar och komponentval i vårt 3D CAD-system. I samma system sker också all produktutveckling.

Genom vårt eget utvecklade Trevision®-system kontrolleras kapsyleringen så att kapsylen är intakt och sitter på rätt sätt. I systemet ingår även en användarvänlig programmeringsenhet. Allt är uppbyggt för att kunna ställa om till andra storlekar av förpackningar och kapsyler.