Trefill Maxi™

Trefill Maxi™ är vår snabbaste, tvärmatade fyllningsmaskin som börjar med sex fyllrör. I denna maskin finns det möjlighet att använda olika doseringstekniker. Fyllprodukten kan doseras med pumpar som matas från en balanstank eller med flödesmätare där produkten matas från en trycktank. Båda teknikerna ger hög noggrannhet och kapacitet. Maskinen finns i ATEX-utförande och klarar även t ex trögflytande produkter.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

Pump med balanskärl

Fyllprodukten matas in till balanskärlet och doseras ut till fyllrören via individuella pumpar. Pumparna uppnår hög fyllningsprecision och klarar både trögflytande och lättflytande produkter. Pumparna är skonsamma mot produkten och kan därför hantera produkter som innehåller partiklar. Fyllningssystemet är konstruerat så att det är självdränerande vid tömning. Kundens produkt avgör vilken sorts pump som väljs till varje projekt. Trefill Maxi™ med pumpsystem är förberett med ett system för sköljning med produkt eller vatten.

 

Flödesmätare med trycktank

Fyllprodukten matas in till trycktanken och trycks ut genom flödesmätarna till fyllrören. Flödesmätarna mäter vätskeflödet i släta rör som inte påverkar produkten och ger en exakt volym och är en pålitlig mätmetod. Flödesmätare lämpar sig bäst för lättflytande produkter med inga eller små partiklar som är homogent fördelade. Flödesmätarna är lättunderhållna utan rörliga delar eller tätningar. Fyllningssystemet är konstruerat så att det är självdränerande vid tömning. Kundens produkt avgör vilken sorts flödesmätare väljs till varje projekt. Trefill Maxi™ med flödesmätare kan också kombineras med ett CIP-system som möjliggör snabb rengöring mellan produktbyten.

 

Automatisk förpackningshantering

Snabb operatörsoberoende omställning

Vår förpackningshantering är automatiskt omställbar mellan olika förpackningar. Förpackningarna färdas in på inmatningsbanan. När rätt antal förpackningar har matats in trycks förpackningarna ut på fyllbordet under fyllrören. Fyllprocessen startar och under tiden matas tomma förpackningar in bakom de som fylls. Efter avslutad fyllprocess trycks de nya tomma förpackningarna på plats, och i samma rörelse trycks de färdigfyllda förpackningarna till utmatningsbanan.

 

Formatomställning med hög flexibilitet

Snabb omställning med hög repeterbarhet

Vid förpackningsbyte ställer inmatning och utmatning samt pusher om sig automatiskt via receptparametrar. Fyllrören behöver flyttas till rätt läge ovanför förpackningarna som matats in i fyllmaskinen. Detta görs enkelt med ett vred utan något extra verktyg. Som option kan detta automatiseras. Använder ni olika storlek på fyllrören byts även dessa enkelt utan verktyg.

 

Produktbyte med flexibelt disksystem

Ren maskin med CIP
(Clean in Place)

Trepaks fyllsystem går att diska om du lägger till ett automatiskt disksystem. Fyllrören körs till disklådan där de rengörs utvändigt och invändigt. Fyllsystemet rengörs samtidigt. Det går att skölja runt med bara vatten eller så tillsätter man ett diskmedel. Nästan all fyllprodukt går att producera ur maskinen och de sista resterna kan tappas ur innan diskning.

 

Självgraviterande balanskärl

Skapar rätt förutsättningar för noggrannhet och kapacitet

Ett balanskärl håller jämn vätskenivå för att ge doseringspumparna samma förutsättningar fyllning efter fyllning. Detta gör att pumpfyllningen håller hög noggrannhet. Tekniken kräver att produkten har en viskositet som tillåter att produkten kan rinna mot pumparna. Balanskärlet är försett med ett sköljsystem för att skölja mellan produkterna. Sköljsystemet går att koppla till avlopp, men kan även skickas till en IBC via en tömningspump.

 

CIP-bar trycktank

Hanterar skummande produkter bäst

Trepaks trycktank kan hantera skummande produkter bättre då det finns en återluftning tillbaka i tanken. Denna återluftning gör att starten går smidigare då luft i systemet trycks undan med produkt tillbaka till tanken. Trycktanken klara även av att hantera produkter med högre viskositet då trycket flyttar produkten. Trycktanken gör att produkten flyttas med jämnt tryck.

 

Grov- och finfyllning

Ger hög noggrannhet och undviker skvätt

Utförs genom styrning av pumphastigheten eller extra ventiler som styr flödet för varje fyllrör. Grov/finfyllningens olika lägen användas för att optimera fyllningssekvens för varje unik fyllningsprodukt. Detta system ger en hög fyllningsnoggrannhet och klarar både lätt- och trögflytande fyllningsprodukter.

 

 

Fyllrör

Rätt rör till era produkter

Trepaks fyllrör finns i många olika storlekar och material. Den vanligaste sorten är släta syrafasta rör med hög finish. Skall ni fylla aggressivare vätskor finns även plastfyllrör som hanterar detta. Vi har fyllrör för både bottenfyllning och toppfyllning. Produktens egenskaper avgör vilket fyllrör som passar bäst.  Fyllrörens position är övervakad och ger en extra säkerhet om en förpackning skulle vara felaktig eller matas in felaktigt i fyllningsmaskinen. Nedre delen av fyllröret kan bytas ut för att fyllningen skall kunna göras så optimalt som möjligt.

 

 

Kapacitet

Beräkningar som hjälper dig att välja rätt maskin

Vi har tagit fram beräkningsmodeller* för produktionsutfallet. Det betyder att du kan lita på att din nya fyllningsmaskin uppfyller de krav som ställdes vid projektets början.
*I beräkningsmodellen utgår vi från vattens egenskaper och det ger oss ett utgångsvärde i våra offertunderlag. Det betyder att offererade specifikationer kan garanteras.

 

Operatörspanel

Användarvänligheten ökar effektiviteten

Trepaks touchpanel är mycket tydlig och underlättar för alla användare när det gäller både daglig drift och t ex vid uppläggning av nya receptparametrar.

 

 

 

Servicevänlig

Enkel och snabb åtkomst till alla maskindelar

Vid framtida service och underhåll av maskinen sitter alla delar lättillgängliga i den öppna konstruktionen. Dörrarna är övervakade av maskinsäkerhetsskäl men är stora och hindrar inte arbete i maskinen.

 

 

Droppränna

Inget skvätt på förpackningen

Trepaks fyllningsmaskiner designas för att undvika att produktrester hamnar på förpackningen. Som en extra garanti har vi en droppränna i maskinen som fångar upp eventuella rester som sitter på utsidan av fyllrören, t ex efter bottenfyllning. Dropprännan är kopplad till ett avlopp som dränerar rännan så att den aldrig behöver tömmas manuellt.

 

Viktjustering med kontrollvåg

Extra återkoppling för att hålla rätt vikt över tiden

Fyllningsmaskinen är förberedd med återkoppling från kontrollvåg. Om vikten ändras på grund av att produkten förändras justeras avvikelsen automatiskt under drift. Varje fyllrör kan justeras individuellt.
Vi samarbetar bl a med Teltek.

 

 

Noggrannhet

Rätt mängd i förpackningen

Trepak garanterar att våra maskiner klarar EUs krav på fyllnoggrannhet.

Tillåten negativ avvikelse

Av ett parti färdiga förpackningar får bara en liten andel ligga under en viss toleransgräns och ingen får ligga under dubbla toleransen. Toleranserna för olika förpackningsstorlekar definieras som de tillåtna negativa avvikelserna i tabellen nedan.

 

 

Tillåten negativ avvikelse.pdf (ri.se)