Clemondo

Vi fick i uppdrag av Clemondo i Helsingborg att gå igenom deras produktionslinjer. Syftet var att öka deras produktionskapacitet.

Vi började med en undersökning av Clemondos befintliga maskiner som inte var i drift för att se vilka maskiner som var lämpliga och uppfyllde Clemondos höga krav på kvalité, funktion och effektivitet. Utredningen omfattade kvalitetssäkring samt säkerställande av drift inklusive installation vilket ledde till att Trepak redovisade och offererade en helhetslösning till Clemondo.

Baserat på utredningen och offerten fattade Clemondo ett strategiskt beslut om att installera de begagnade maskinerna i sin nuvarande fabrik.

Vi var överens och började med att ta ner alla maskinerna till vår fabrik i Malmö, här byggde vi upp Clemondos nya linje och gick noggrant igenom varje maskin. Vid pandemins utbrott ändrades förutsättningarna för Clemondo från att vara ett framtidsprojekt till ett akut projekt.

Clemondos önskemål inkluderade inte bara implementering av maskinen utan även att förbereda deras lokaler utifrån satta regler och restriktioner. Ett tydligt krav för denna uppgift var att arbetet endast kunde utföras på helgerna då fabriken var fullt belagd under veckotid.

Efter beslut startade vi genast och tillsammans med underentreprenörer arbetade vi för att få ihop helheten vilket inkluderade rivning i produktionshallen, dra luft- och vattenledningar, ventilation, elledningar etc. Detta arbete var väsentligt och en förutsättning för fortsatt implementering av själva maskininstallationen. Från det att arbetet startade till dess att den ny-gamla maskinen var uppe och körde på full kapacitet tog två månader.

Efterfrågan på flertalet yt- och handdesinfektioner ökade kraftigt på grund av den då rådande pandemin. Det intensiva arbetet och maskinens utformning gav Clemondo en möjlighet att öka produktionskapaciteten på tidigare nämnda produkter.

 

Mathias Andersson, COO Clemondo
”Samarbetet med Trepak präglades av tillit vilket för min del skapade en trygghet under hela processen. Genom en gedigen kunskap och tydlighet i både förväntansbild och utförande levererade Trepak en hållbar lösning inom budget och utsatt tidsram. Jag uppskattar vårt samarbete och kan varmt rekommendera Trepak som leverantör.”