Fyllningsmaskin för flytande produkter

Vår egen fyllningsmaskin, Trefill, är resultatet av otaliga timmars utveckling, och vi strävar ständigt efter att förbättra våra maskiner. Fyllningsmaskinen är hjärtat i produktionslinjen, varför vi säkerställer att vi tillverkar högpresterande maskiner med extremt hög tillförlitlighet – maskiner med högsta kvalitet in i minsta detalj.

 

Fyllningsmaskiner avsedda för olika volymer

Fyllningsmaskiner kan tillverkas för att klara av olika volymer. Ju fler fyllningshuvuden maskinen är utrustad med, desto högre kapacitet kan den hantera. Vi arbetar med flera olika typer av fyllningsmaskiner. Dessa är kategoriserade utifrån metod för produktmatning och fyllningssystemets mätinstrument, enligt följande:

 

Flödesmätarfyllare

Flödesmätningsfyllaren är en typ av graviterande fyllning, där fyllningsprodukten matas via en tank. Antalet fyllningsprodukter mäts med Coriolis massflödesmätare, en exakt och pålitlig mätmetod. Detta fyllningssystem kan kompletteras med ett CIP-system (Clean In Place system) för snabb rengöring mellan produktbyten.

Användbar vid: Regelbundna och täta produktbyten. Denna fyllningsmetod går ej att använda vid hantering av mycket trögflytande produkter.

 

Pumpfyllare

Fyllningsprodukten matas in och doseras via en pump. Våra roterande kolvpumpar uppnår hög fyllningsprecision. De kan också kombineras med ett CIP-system som möjliggör snabb rengöring mellan produktbyten.

Användbar vid: Regelbundna och täta produktbyten. Denna fyllningsmetod kan användas vid hantering av såväl flytande som mycket trögflytande produkter.

 

Fyllningsmaskiner för fat och IBC (Intermediate Bulk Container)

Vi kan också tillhandahålla fyllningsmaskiner för fat och IBCer, tack vare vårt samarbete med en högkvalitativ tysk leverantör.

 

Vill du veta mer om Trefill fyllningsmaskin?

Om du vill veta mer om vår egen fyllningsmaskin, Trefill, eller om vad vi kan göra för just dig, tveka inte att ta kontakt med oss och berätta hur dina behov ser ut! Du kan kontakta oss här: sales@trepak.se.