Kapsyleringsmaskiner från Trepak

Trepak bygger kapsyleringsmaskiner som klarar av att hantera alla tänkbara förpackningar och kapsyler. Vi arbetar med – och designar – branschspecifika maskiner och vi har vad som krävs för att anpassa oss efter era behov.

Floating Capper™

Trepaks moderna kapsyleringsmaskin, Floating Capper™ klarar av att utföra kapsyleringsarbetet under rörelse. Detta minskar risken för spillprodukter på utsidan av förpackningarna och ger en hög kapacitet, över 90 förpackningar i minuten.

Floating Capper™ lagrar information om förpackningens egenskaper i operatörpanelen och kan med ett knapptryck ställa om snabbt och automatiskt vid förpackningsbyte.
Byte av kapsyl sker också snabbt och enkelt då maskinen innehåller färre formatberoende delar än tidigare modeller.

Pacing Capper™

Vi har utvecklat en ny kapsyleringsmaskin som ersätter Trepaks populära TK30 och Fillpaks EC-40. Den nya kapsyleraren bygger på beprövad servoteknik och är designad med fokus på hög driftsäkerhet och enkel formatomställning. Planerad kapacitet är upp till 35 förpackningar i minuten.

En operatörspanel används för att manövrera och övervaka driften. Maskinen lagrar information om förpackningens dimensioner i sin mjukvara och utför omställning snabbt och enkelt mellan olika förpackningar, inga formatdelar krävs annat än vid kapsylbyte. Dessa konstrueras så de är av ”plug-and-play” karaktär, någon kan innebära manuell justering. Formatdelarna går snabbt och enkelt att byta.

Cappers till Tetra Pak

Vi har levererat mer än 1000 kapsyleringsmaskiner till Tetra Paks fiberförpackningar under mer än 20 år. Maskinerna klarar av upp till 1 liters förpackningar i hastigheter upp till 300 förpackningar i minuten. Cappern sorterar, applicerar, drar åt och kontrollerar kapsyleringen.

Vill du veta mer om våra kapsylerare och kapsyleringsmaskiner?

Om du är nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med, tveka inte att kontakta oss och berätta hur just dina behov ser ut! Vi kan hjälpa dig att välja rätt kapsylerare för jobbet. Kontakta oss på sales@trepak.se